​آینه انواع اتومبیل های ام وی ام - mvm (چری): 
ام وی ام 110s ، 315s ، x22 ، x33 ، 530 ،550 ، تیگو 5 ، تیگو 7 ، آریزو 5 موجود است.

انواع آینه بغل ام وی م (چری)